Historia

Historia

Nedervetilbon har alltid idrottat. Organiserade former fick idrottandet först i slutet av förra seklet när ungdomsföreningen den 27 mars 1897 anordnade en skidtävling i föreningens regi. År 1902 grundades en speciell sektion inom ungdomsföreningen som skulle, förutom skidsporten, även ta hand om gymnastik och sommaridrott. Bröllopen fick utgöra forumet för sommarens tävlingstillfällen och vanligt var att nästan hela dagen ägnades åt idrott.

År 1910 beslöt man att bilda en sportklubb med egen styrelse, dock underlydande moderföreningen. Klubben lät snart höra talas om sig i större sammanhang. Anders Brännkärrs namn figurerade ofta som vinnare i resultatlistorna, inte endast i Finland utan också i Sverige och Norge. Två gånger blev han tredje i Holmenkollenspelen, en bragd som väckte ett enormt intresse för skidsporten på hemorten.

IK Myran grundades vårvintern 1921 och första ordförande blev Elis Nygren. Första uppgiften för föreningen var att åstadkomma en sportplan. Den var liten men fyllde ett behov. Senare byggdes en hoppbacke som flitigt användes.

Verksamheten i dag

IK Myrans stora evenemang inom motions- och tävlingsverksamheten är Nedervetilloppet på skidor (f.d. Seljesloppet), Nedervetilloppet på cykel och Seljes Triathlon.

IK Myrans styrelse består av sektionernas ordförande samt en extra medlem från bollsektion. Ordförande fr.o.m. år 2015 är Kenneth Berg.

Friidrottssektion

Friidrottssektion leds av Martin Ahlskog. Knatteträningar och –tävlingar arrangeras vid Nedervetil sportplan en gång i veckan under sommarmånaderna samt terränglöpning. Utåt på tävlingarna representerar friidrottarna IF Åsarna.

Fotbollssektion

Ansvariga för fotbollssektionen är Magnus Slotte och Martin Högnäs. Fotbollen är den sektion som har flest utövare och en aktiv juniorverksamhet.

Motionssektion

Charlotta Sjelvgren leder motionssektionen.  Denna sektion ansvarar bl.a. för Seljes Triathlon. I verksamheten ingår sommargympa, innebandy för damer, boboll, gymnastikdag mm.

Ett gäng damjoggare har motionerat i snart sjutton år längs vägarna i Nedervetil. Maratonsträckan är inte obekant för damerna.

Skidsektion

Stefan Brännkärr ansvarar för skidsektionen. Skidsektionen ansvarar för skidspåret vid Sportstugan som alltid är i ypperligt skick. År 1999 skaffade föreningen en snökanon till spåret. Vilket har förlängt skidsäsången avsevärt. Klubbstugan med bastu- och duschmöjligheter, samt servicebygnader har byggts med talkokraft.

Mini-Seljes och Nedervetilloppet på skidor ingår också i skidsektionens verksamhet.

All tävlingsverksamhet utövas i samarbete med IF Åsarna.

Orienteringssektion

Orienteringssektionen leds av André Forsström. Juniorverksamheten har träningar för barn medan tävlingarna anordnas i OK Botnias namn. Sommartid arrangeas motionsorientering regelbundet för alla åldrar.

 

Cykelsektion

Cykelåkningen var aktiv från 1960-talet framåt. Under en period stod verksamheten så gott som stilla. Nu har cykelsektionen fått förnyad livskraft och har runt 20 aktiva cyklister som ”nöter” nejdens vägar i fina rad under sommarmånaderna och finslipar formen under vinterhalvåret genom t.ex. spinning. Cykelsektionens ansvarsperson är Elisabeth Hagström.

Sektionen ordnar Nedervetilloppet som är en del av Westfinntour.

 

Tennis- och rinkbandyplan

Tennisplanen vid Nedervetil sportplan har nät och används sommartid av tennisspelare.

Till vintern isas rinken av frivilliga krafter och används av skolan, ivriga skridskoåkare och av ishockey- och rinkbandyspelare. Tidvis ordnas turneringar i rinkbandy.

 

Seljeslava

IK Myran hyr också ut Seljeslava till evenemang runtom i bygden. Klubbstugan används till möteslokal och t.o.m. till födelsedagar. Bokningar sker via Elisabeth Hagström.

Hurusom Myran kom till byn

Förr tala int na om sport. Ti tala om ti ”spring åkapp, lyft åkapp å – ita åkapp”. Istället för ”brottning” bruka de kastis å stuuvis istället för ”viktlyftning” bruka de lyft kärrhjuula istället för ” 100 meters löpning bruka de spring 100 meter famn. Na klockå elder ”tidtagarur” ha de ju int, men te klara så bra anta. Si, te räkna pulsslaga! Smädes-Matt lärt spring gälnindjis hårt. På ein djäsbo sprang an 100 famn ( 178 m 14 cm enligt Nordisk Familjebok) på 22½ pulsslag. Om gubbä, så räkna, haa ”normal puls” – hä vill säij, ätt he var hårt. Å tar ni i betraktand, ätt Matt ha vammalsböxona å bälte mä stjida, knivä, passarä, å timmbermanspennå i å kanstje ½ kapp päärona å i kilå färskströmdji i maga, så kan ni säj, ätt Matt ”tangera världsrekord” jyså ä pa sta i Idrottsbladä.

Nedervetilbon har alltid idrottat. Organiserade former fick idrottandet först i slutet av förra seklet när ungdomsföreningen den 27 mars 1897 anordnade en skidtävling i föreningens regi. 1902 grundades en speciell sektion inom ungdomsföreningen som skulle, förutom skidsporten även, ta hand om gymnastik och sommaridrott. Bröllopen fick utgöra forumet för sommarens tävlingstillfällen och vanligt var att nästan hela dagen ägnades åt idrott.

Snart blev emellertid idrotten trångbodd inom ungdomsföreningens ram. År 1910 beslöt man därför att bilda en sportklubb med egen styrelse, dock underlydande moderföreningen.

Klubben lät också snart höra talas om sig i större sammanhang. Anders Brännkärrs namn figurerade ofta som vinnare i resultatlistorna, inte endast i Finland utan också i Sverige och Norge. Två gånger blev han tredje i Holmenkollenspelen, en bragd, som naturligtvis väcker ett enormt intresse för skidsporten på hemorten.

En Specialförening var emellertid målet och efter vissa förvecklingar så stod en ny förening klar på vårvintern 1921. Idrottsklubben Myran blev namnet på den nya föreningen och dess första ordförande blev Elis Nygren, som stått i ledningen på orten sedan 1916.

Idrottsklubben stod genast vid starten inför uppgiften att åstadkomma en sportplan. Anskaffningen av mark för ändamålet översteg emellertid klubbens obefintliga resurser. Man nöjde sig därför med arrendering av ett ouppodlat område i närheten av Gillesstugan. Trots ett intensivt talkoarbete märker man snart att uppgiften översteg krafterna, ty marken var både sumpig och svårarbetad. Turen fogade sig emellertid så att skyddskåren lyckades upparrendera ett lämpligare område vid älvstranden. Färdigt byggd var sportplanen liten, med korta löpbanor och branta kurvor, men den fyllde ett behov och gav ungdomen många idrottsliga impulser och nödig rekreation. Senare byggdes inom föreningens regi en hoppbacke som även den kom flitigt att användas.

Ett plock ur de gamla resultatlistorna från föreningens begynnelseskeden ger vid handen att vår lilla förening inte direkt dominerade idrotten, men vi har alltid varit med och för det mesta nått hedersamma placeringar t.o.m. i större sammanhang.

Skidsporten var den idrottsgren som resultatmässigt gick främst. Som ett slags kulmen kan kanske nämnas en februaridag 1928 då våra representanter på Skidförbundets och Skyddskårsdistriktets samtida skiddagar hemförde sammanlagt sju mästerskapsmedaljer. Ännu så sent som år 1953 antecknades IK Myran som bästa förening inom Finlands Svenska Skidförbund.

(Utdrag ur IK Myrans tidning år 1991 skrivet av Tom Hansen)

Från dessa tider har IK Myrans verksamhet förändrats en hel del. Representationsföreningar har bildats i kommunen inom skidåkningen IK Åsen, friidrott IF Åsarna och inom orientering OK Botnia. Endast en del av knatte- och juniorverksamheten finns med inom Myran.

IK Myrans stora evenemang inom motion- och tävlingsverksamheten är Seljes-loppet i skidåkning, Anders Chydenius-loppet i löpning, Seljes Triathlon och Seljes länken.

IK Myrans styrelse består av sektionernas ordförande samt en extra medlem från boll- och skidsektion.