Allmän information

Nedervetil
Cirka 15 kilometer från Karleby, vid Bottniska vikens kust, finns Nedervetil, solskensfolkets hembygd.

Idag bor cirka 1700 personer i Nedervetil. Nedervetil har en gammal historia, de äldsta alstren härstammar från mitten av 1500-talet. Nedervetil sammanslogs med Terjärv och Kronoby år 1969 och bildade då Kronoby kommun.

Nedervetil ligger i de gröna ådalarna, nära havet och skogarnas mörka vatten. Här bor folket med den genuina humorn och ett språk som skalder har diktat om. Här finner du stillhet i en bygd som sjuder av liv. En unik natur finns nära dig.

Solskensbygdens folk kan berätta historier som ingen annan. Språket – dialekterna – förstår man inte alltid. Men vänligheten och uppriktigheten – den tar man inte misste på. Bygden sjuder av aktiviteter, man idrottar, sjunger och spelar teater. Här vågar man bjuda på sig själv

Nedervetil har en omväxlande natur. Här kan man speceillt nämna Seljesåsen, en över 1 km lång åsrygg omgiven av vatten. Åsen är unik för det i övrigt flacka österbottniska landskapet.

IK Myran

IK Myran grundades vårvintern 1921 och första ordförande blev Elis Nygren. Första uppgiften för föreningen var att åstadkomma en sportplan. Mycket har hänt sedan dessa år, orden anrik historia, lysande framtid är IK Myran i ett nötskal.

Verksamheten är indelad i sektioner. Bollsektionen är den största, antalet licenserade spelare är ca. 230, vilket utgör ca. 14 % av Nedervetils befolkning. Skidsporten och friidrotten har fina traditioner i Myran, idag är knatteverksamheten i fokus. Tävlingsverksamheten sköts av SM Åsen och IF Åsarna. Under de senaste åren har motionssektionens verksamhet vuxit och utvecklats enormt. Övriga sektioner är orienterings- och tennis-rinkbandysektionerna.

Kartor

Här finns nu två kartor. En som ger en mera överskådlig blick var vi finns i Finland i förhållande till Kokkola och Vasa, samt en lite mera detaljerad över Nedervetil, var sportplanen och klubbstugan/skidspåret är utprickat.

bild 2

Från Karleby kör man längs Jyväskylävägen 17 km då är man i Nedervetil. Om man kommer från inlandet kör man längs Jyväskylävägen, från Kaustby är det 28 km till Nedervetil.

kartasportplan

Vid gröna punkten finns Nedervetil sportplan. 
Vid röda punkten finns Nedervetil skidcentrum.

Körguide till sportplanen och skidcentrum

Kommer man från Karleby; kör 17 km mot Jyväskylä, sväng vid Sale åt vänster, fortsätt 150 m, sväng åt höger till Murickvägen, fortsätt 1,5 km, sväng åt vänster till sportplanen, fortsätt 300 m, sväng åt höger till skidcentrum.

Kommer man från Kaustby; kör 23 km mot Karleby, sväng åt höger till Murickvägen, fortsätt 4 km, sväng åt vänster till skidcentrum, fortsätt 300 m, sväng åt höger till sportplanen.